Tisková zpráva – výzva ke zvážení odstoupení z funkce zastupitele

26.6. 2023 se aktivní jádro Sedmy čítající všechny zvolené zastupitele a některé dlouholeté členy nebo příznivce Sedmy rozhodlo požádat Roberta Koblížka, aby zvážil složení svého mandátu zastupitele, který získal díky kandidatuře za stranu Sedma v zastupitelstvu města Slatiňany. Důvodem jsou nepřekonatelné rozdíly v názorech na priority a způsoby řešení některých komunálních témat mezi jím a ostatními zastupiteli, necitlivý způsob Roberta při prosazování svých témat a myšlenek komplikující spolupráci a hledání kompromisu a vedoucí ke zbytečným konfliktům v rámci koalice. V neposlední řadě je důvodem také provozování portálu slatinak.cz během zastupitelské funkce.

Roberta jako člověka si vážíme a jeho podněty často považujeme za přínosné. Naším přáním není Robertův odchod ze společenství Sedmy.

Dne 27.7 2023 proběhlo hlasování na podporu této výzvy v okruhu všech aktuálních členů a příznivců. Sešlo se 14 osob na místě a 4 osoby hlasovaly e-mailem. Pro odstoupení bylo 15 osob, tj. 83% ze zúčastněných, jmenovitě: J. Bleha, J. Brůžek, D. Drahokoupil, Z. Jirásek, P. Kolek, L. Maier, I. Mandys, V. Peřina, J. Picpauer, Z. Pleningerová, T. Růžička, O. Svačinka, L Švadlenková, J. Švecová, D. Vychodil. Proti byl Jiří Pilař a Jan Pilař, zdržela se I. Ryzová.

 

Poděkování voličům

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Vážení spoluobčané Slatiňan a všech jejich místních částí,

rádi bychom Vám touto cestou upřímně poděkovali za účast v letošních komunálních volbách, a pokud jste našimi voliči, tak i za vysokou podporu naší straně.

Bez této podpory a z ní plynoucího volebního výsledku by změna ve způsobu vedení města nenastala. Opravdu si myslíme, že potenciál Slatiňan není naplněn. Podle účasti ve volbách a výsledku hlasování usuzujeme, že chcete změnu stejně jako my.

S radostí Vám můžeme sdělit, že výsledkem velmi složitých povolebních vyjednávání je uzavření koaliční dohody s Vraníky a KDU-ČSL, kterou chceme naplnit naše společné vize zdravého a sebevědomého města. Pokud se dohoda naplní, tak budeme mít nového starostu Jana Brůžka a nového místostarostu Martina Harsu. Budeme mít zcela nové složení rady města. Také členové zastupitelstva se výrazně obmění.

PRŮBĚH POVOLEBNÍCH VYJEDNÁVÁNÍ

Během povolebních vyjednávání jsme se setkali se všemi stranami a sdruženími, která se dostala do zastupitelstva. Chtěli jsme hledat zejména programové průniky a na tom spolupracovat. Teprve následně jsme vyjednávali o případném rozdělení mandátů v radě města. Vzhledem k jednoznačnému volebnímu výsledku bylo také naším cílem obsadit pozici starosty.

ROZLOŽENÍ SIL V ZASTUPITELSTVU

  1. Místo, 6 MANDÁTŮ – SEDMA
  2. Místo, 5 MANDÁTŮ – SNK-ED
  3. Místo, 4 MANDÁTY – VRANÍCI
  4. Místo, 3 MANDÁTY – ODS+TOP09
  5. Místo, 2 MANDÁTY – SPD
  6. Místo, 1 MANDÁT – KDU-ČSL

ZASTUPITELSTVO MÁ CELKEM 21 ČLENŮ

Jednání s SNK-ED

Deklarovali jsme, že chceme změnu ve vedení města a zároveň jsme byli opozicí současnému vedení.  Proto nám spolupráce s SNK-ED nedávala smysl. Současný starosta s odkazem na nejvíce získaných hlasů chtěl i nadále zastávat tuto funkci (Ivan Jeník získal o 8 hlasů více než náš lídr Jan Brůžek), což jsme jako vítězná strana nechtěli akceptovat.

Jednání s Vraníky

Tušili jsme, že vše stojí na rozhodnutí Vraníků, se kterými jsme předpokládali významnou programovou shodu. Ale scénář byl i takový, že Vraníci sestaví bez nás koalici s SNK Evropští demokraté. Jednání nebyla jednoduchá a nastala řada obratů a změn. Nakonec se nám podařilo najít společnou řeč, vyjasnit si jednotlivé body programu a personální obsazení ve vedení města. Vraníkům jsme nabídli pozici místostarosty a příslušný počet radních dle toho, s jakým dalším koaličním partnerem se dohodneme. Ze série jednání vyplynulo, že pro obě uskupení bude nejpřijatelnější partner KDU-ČSL, jehož zastupitel je nyní také součástí koaliční smlouvy.

Jednání s ODS + TOP 09

Vzhledem k výsledku voleb jsme zamýšleli vytvořit širší koalici a spolupracovat i s ODS a TOP 09. Po celou dobu povolebních vyjednávání byli seriózní a názorově konzistentní. Víme také, že v uplynulém volebním období odvedli na radnici mnoho dobré práce. Bohužel se nepodařilo domluvit společné fungování s Vraníky, kteří tuto variantu nepovažovali za vhodnou a koaliční dohoda by tak nebyla možná. Počítáme s tím, že se budeme s ODS a TOP 09 v rámci prosazování některých bodů svých programů nadále podporovat.

Jednání s SPD

Oceňujeme konstruktivní přístup obou zvolených zastupitelů za SPD během všech fází vyjednávání. Zároveň je pro nás komplikované najít širší programovou shodu zejména s ohledem na celostátní působení této strany. Přesto věříme, že na konkrétních bodech správy a rozvoje města budeme schopni spolupracovat.

Jednání s KDU-ČSL

Ve volbách skončila tato strana jako poslední, ale sehrála důležitou roli v povolebních jednáních. Jejich zvolenému zastupiteli jsme nabídli místo v radě města, což na základě vlastního zvážení nepřijal. Současně však strana nově vznikající spolupráci Sedmy a Vraníků podporuje, a je proto součástí naší koalice.

Znění koaliční dohody bude veřejně dostupné.

VAŠE PODPORA

Vážení voliči, děkujeme Vám ještě jednou, že po 16 letech existence má Sedma příležitost podílet se na správě Slatiňan z pozice vedoucího uskupení komunální politiky. Slibujeme, že budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom svým závazkům vůči vám dostáli!

Přijďte nás podpořit na první zasedání nového zastupitelstva, které mimo jiné zvolí členy rady města, starostu a místostarostu a případně i členy komisí a výborů. Předpokládaný termín zasedání zastupitelstva je v pondělí 24. 10. 2022, sledujte informace městského úřadu.

Děkujeme Vám, že vám není osud města lhostejný.

Koaliční smlouva 22-26