Jana Švecová

Radní

– spolupráce při přípravě Ozvěn (redakční rada Ozvěn)
– Sociální oblast
– Kulturní, společenská oblast
– Propagace města (webové stránky města, FB)

(předvolební profil)