Jan Brůžek

starosta a předseda výboru pro územní plánování

Kompetence

– Hospodaření města, příprava a změny rozpočtu
– Evidence majetku města
– Vyhlášky a předpisy
– Krizové řízení, IZS
– Investiční potřeby města
– Územní plánování a místní rozvoj
– Doprava ve městě a správa místních komunikac

(předvolební profil)