O nás

Sedma

Strana vznikla v roce 2006 skupinou občanů, kterým není lhostejné dění na komunální úrovni a chtějí k němu aktivně a smysluplně přispět. Ve volbách 2006, 2010 a 2014 skončila pokaždé na druhém místě se slušným počtem zastupitelů a poté byla zastoupena i v radě města. Od svého vzniku se Sedma schází a pravidelně se zabývá otázkami našeho města a jeho místních částí. Lidé pracující v Sedmě se snaží tvořit tým, jsou si blízcí některými přístupy (aktivní občanství, otevřenost, kritické myšlení, úcta ke krajině, vztah k památkám…). Sedma se skládá z přímých členů a široké skupiny spolupracovníků a podporovatelů.

Název „Sedma“ má připomínat sedm místních částí, jelikož jsou nedílnou součástí našeho města a nechceme nikoho vynechat. Zároveň od vzniku strany máme 7 základních programových myšlenek, od kterých se odvíjí naše práce v komunální politice. Shodou okolností máme také 7 stálých členů.

Sedm základních programových myšlenek

  1. Hájit svobodu a prosazovat odpovědnost každého jednotlivce vůči sobě, společnosti a budoucnosti. Prosazovat průhlednost, bezúhonnost a efektivitu komunální politiky a práce městského úřadu.
  2. Klást důraz na životní prostředí a celkový estetický ráz města a okolí. Přispívat k rozvoji vztahu občanů ke své obci a regionu.
  3. Podporovat rozvoj podnikání a cestovního ruchu v regionu.
  4. Zaměřit se na rozvoj infrastruktury města a jeho místních částí.
  5. Prosazovat vyváženost při přerozdělování prostředků vzhledem k místním částem města.
  6. Vytvářet podmínky pro rozvoj občanského života a prostor pro iniciativu jednotlivců i spolků.
  7. Podporovat výchovu, vzdělávání, kulturu, sport a tělovýchovu.