Vlastimil Peřina

Kompetence

– Nakládání s komunálním odpadem a jeho likvidace
– Péče o městskou zeleň (parky, sady, stromy, pastviny)
– Spolupráce se zámkem a s hřebčínem
– Redakční rada Ozvěn

(předvolební profil)