Slatiňany poskytují sociální péči klientům s mentálním postižením