Mgr. Daniel Vychodil

učitel, lektor, vedoucí skautského střediska; 49 let

Svou kandidaturou navazuji na své dlouhodobé působení v zastupitelstvu zejména v oblasti životního prostředí, vzdělávání a práce s dětmi. Tedy v tématech, kde vidím šanci pozitivně ovlivnit nejen současnost, ale i budoucnost. Budu se zabývat konkrétními kroky vedoucími ke zmírnění dopadů klimatických změn v našem regionu. Budu přispívat k vytváření lepších podmínek pro vzdělávání a práci s dětmi.

Proč bych podpořil Jana Brůžka na funkci starosty?

Honzu znám od malička. Nejprve jsme se potkávali na kroužku ochránců přírody, později jsme dlouhá léta spolupracovali ve skautském středisku. Označil bych ho jako Ferdu mravence – tedy práce všeho druhu. Ovládá mnoho řemesel, umí se uživit rukama, zároveň vystudoval několik oborů i na VŠ včetně vodního hospodářství a územního plánování. Umí řešit problémové situace, naslouchat i stát si za svým názorem. Orientuje se ve státní správě, samosprávě i hospodaření. Má úzký vztah k přírodě. Je poctivý a jeho slovo platí.

Motto: Je lepší zapálit malé světýlko, než nadávat na tmu.