Jaroslav Bleha

jednatel firmy, truhlář, 44 let, Trpišov

„Nechci  dokola poslouchat, že něco nejde“.

Žiji v Trpišově, kde jsem se i narodil. Baví mě cestování, příroda a sport. Chci žít ve městě, kam je potěšením zavítat. Kde je krásné prostředí, upravená zeleň, milí a spokojení lidé.

V roce 2019 jsem se podílel na vzniku osadního výboru Trpišov s cílem získat nástroj na lepší komunikaci se zastupitelstvem a radou města. Podařilo se nám prosadit a získat architektonickou studii obnovy návsi, kterou vytvořila nositelka mnoha ocenění, Ing. arch. Tereza Šmídová. Je to jedinečný nástroj, pro vytvoření promyšleného celku, i když se práce rozdělí na etapy. Předejdeme vzniku namátkových realizací postrádajícím kontext. V tomto roce proběhla 1. etapa a s pomocí místních obyvatel jsme umístili herní prvky z akátového dřeva v prostoru za autobusovou zastávkou. Konečně má Trpišov po 25 letech  dětské hřiště přístupné všem.

Vím, že když se spojí dobří lidé, dobrá věc se podaří. Proto podporuji Sedmu v čele s férovým a pracovitým Honzou Brůžkem.