Ivo Mandys

V tomto volebním období jsem se rozhodl nekandidovat v komunálních volbách. K tomuto rozhodnutí mě vedlo velké pracovní vytížení na pozici ředitele místní základní školy. Poslední roky byly a jsou pro školy mimořádně náročné.

Chtěl bych se i nadále plně věnovat rozvoji naší ZŠ a zvyšování její kvality. Uvědomuji si, že není možné v mém případě sedět na dvou židlích.

Jako člen Sedmy plně podporuji navržené kandidáty. Věřím, že se budou v případě zvolení zasazovat o uskutečnění volebního programu a spolupracovat s ostatními zastupiteli na zlepšování životních podmínek ve Slatiňanech.