Územní plán

Při veřejném projednání  zastupitelstvo schválilo vyhodnocení připomínek a námitek ÚP téměř jednotně v předloženém znění. díky práci našeho pověřeného zastupitele pro územní plánování a celého výboru se podařilo připravit podklady a informace pro zastupitele tak, aby mohli kompetentně rozhodnout o navrženém vyhodnocení připomínek a námitek k ÚP Slatiňany.