Úspěchy

CO SE POVEDLO za minulé volební období  

Navzdory tomu, že Sedma byla v opozici, jsme významně přispěli k těmto věcem:

  • Podařilo se nám prosadit zveřejňování  úplných znění zápisů z jednání zastupitelstva města (dřív se zveřejňovala pouze usnesení).
  • Podařilo se založit výbor pro životní prostředí, který pracoval na palčivých tématech, která jsme si stanovili v našem volebním programu.
  • Povedlo se zachránit historický ráz nábřežních zdí u splavu na Podskále před necitlivým stavebním zásahem. Zároveň jsme si vědomi toho, že stav nábřeží je v některých místech v havarijním stavu.
  • Po Kunčí byl založen také osadní výbor v Trpišově, který rozhýbal komunální život v této části: Vypracování architektonické studie revitalizace návsi, nové dětské hřiště.
  • Při projednání vyhodnocení Územního plánu schválilo zastupitelstvo vyhodnocení připomínek a námitek téměř jednotně v předloženém znění.  Díky práci našeho pověřeného zastupitele pro územní plánování a celého výboru pro ÚP  se podařilo připravit podklady a informace pro zastupitele tak, aby mohli kompetentně rozhodnout.
  • Postupuje příprava výstavby kanalizace v Kunčí.  Prostřednictvím osadního výboru, kterému předsedá naš zastupitel David Drahokoupil se snažíme komunikovat připomínky a požadavky občanů s vedením města.