Ondřej Svačinka

obchodně-projektový manažer; 42 let

Pocházím z Chrudimi, nicméně za domov pro sebe a svoji rodinu jsem před 9 lety vybral Slatiňany, město menší, klidnější, přírodě bližší, město přitažlivé s geniem loci na mnoha místech. Ale také s mnoha místy zanedbanými, nevyužitými nebo nevyužívajícími svůj potenciál naplno.

Mojí hlavní motivací pro vstup do komunální politiky jsou mé tři děti, hlavně skrz jejich budoucnost a jejich kvalitu života město a jeho budoucí směřování nyní vnímám. V Sedmě jsem našel lidi jak inteligentní a velmi schopné, tak především morálně pevné. Lidi, kteří jsou pro mě zárukou toho, že dokáží zachovat a citlivě rozvíjet ta vzácná místa, která činí Slatiňany skvělým místem pro život, a zároveň udělají maximum pro obnovu či oživení těch míst, která zatím zahálí. Rád bych jim v tom do budoucna pomáhal.