Ing. Jan Picpauer

referent, technik, 48 let, Škrovád

„Srdcem i rozumem.“

Jsem jeden ze zakládajících členů SEDMY. Přestože jsem poslední 2 volební období z pracovních a osobních důvodů do zastupitelstva nekandidoval, byl jsem u veškerých jejích aktivit – od průběžných interních schůzek, kde jsme spolu s našimi zastupiteli probírali aktuální komunální témata až po důležitá jednání zastupitelstev ohledně strategických rozhodování zejména v oblasti zachování zdejší krajiny a územního plánu. V letech 2010-2017 jsem pracoval jako člen komise pro rozvoj města.

Celý život žiji ve Škrovádě, považuji se za místního (škrovádského i slatiňanského) patriota. Jsem táta 3 dětí (11, 13 a 17 let). Ve slatiňanském skautském středisku pomáhám s vedením 3. oddílu vlčat a mladších skautů.
Vystudoval jsem stavební fakultu ČVUT v Praze. Celkem 15 let jsem pracoval jako projektant se specializací nejprve na rekonstrukce staveb, posléze na navrhování energeticky efektivních budov. Mezitím jsem působil též jako odborný poradce a lektor v oblasti projektování i realizace pasivních domů, stavební technik – správce památkově chráněných objektů a technický dozor investora. Poslední 4 roky své zkušenosti uplatňuji v přípravě investičních akcí statutárního města Pardubice na odboru majetku a investic oddělení investic a technické správy Magistrátu města Pardubic.

V případě mého zvolení chci uplatnit své zkušenosti a vytrvalost v hledání řešení v oblastech mě blízkých – v prosazení zpracování architektonicko – urbanistické studie rozvoje města, obnovení aktivního působení městského architekta, zajištění návrhu na revitalizaci TGM vč. navazujících prostor centra města, v oblasti energetických úspor a snižování provozních nákladů objektů ve správě města, adaptaci městského prostoru na probíhající klimatické změny.

Jsem a nadále budu vnímavý k potřebám všech našich spoluobčanů se snahou vycházet vstříc jejich přáním a potřebám, samozřejmě pokud nejsou na úkor obce či ostatních.

„Odvaha je projev ušlechtilosti v podmínkách ohrožení.“ — Ernest Hemingway

„Nic se na tomto světě neděje náhodou.“ — Paulo Coelho